Donorschap… combineren met een hypofyseaandoening? (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 4 – 2016

Afgelopen september kwam orgaandonatie weer volop in de aandacht nadat een nieuw wetsvoorstel op het nippertje werd aangenomen door de Tweede Kamer. Dit voorstel houdt in dat iedere Nederlander als donor geregistreerd zal staan, tenzij diegene bezwaar aantekent. Het wetsvoorstel heeft veel ophef veroorzaakt rondom donorregistratie. Dit artikel gaat niet over de vraag óf je wel of niet donor zou moeten worden. Dat moet iedereen zelf beantwoorden. Maar voor hypofysepatiënten gaat hier nog een vraag aan vooraf. Kunnen mensen met een chronische aandoening überhaupt donor worden? Het antwoord hangt af van een aantal factoren.

Orgaandonatie

Ook wanneer je een chronische aandoening hebt, is het zinvol om je te registreren als donor. Bepaalde organen zouden door ziekte en medicijngebruik ongeschikt kunnen worden voor donatie, maar dat hoeft geen gevolgen te hebben voor de donatie van andere organen. Ziekte en medicijngebruik hoef je niet te vermelden bij het registreren als donor. Pas bij overlijden wordt door een arts definitief vastgesteld of je geschikt bent als donor. Dit wordt gedaan op basis van criteria die zijn opgesteld door de Nederlandse Transplantatiestichting. Voor iedereen, ook voor hypofysepatiënten, geldt dat er tijdens je leven niet zal worden bepaald of je geschikt bent als donor.

Bloeddonatie

Bloeddonatie vindt, in tegenstelling tot orgaandonatie, altijd bij leven plaats. Hier is het wel van belang dat je jouw aandoening en medicijngebruik vermeldt, zodat er bepaald kan worden of je geschikt bent als donor. Over het  algemeen geldt dat iemand bloed mag doneren wanneer dat niet schadelijk is voor zijn of haar gezondheid. In het geval van een chronische aandoening zou je gezondheid achteruit kunnen gaan door donatie en zou er dus kunnen worden bepaald dat je niet geschikt bent. Bij hypofysepatiënten zal dit afhankelijk zijn van de oorzaak van je aandoening. Wat betreft medicatie en hormoonsuppletie geldt dat je bloed kunt doneren zolang je goed bent ingesteld, aldus de geraadpleegde bronnen. Alhoewel voor mensen die afhankelijk zijn van hydrocortison, het doneren van bloed natuurlijk een heel slecht idee is, vanwege het risico van een Addisoncrisis!

Advies

Voor alle vormen van donatie geldt dat er op basis van jouw individuele situatie zal worden bepaald of je geschikt bent. Er zijn veel verschillende hypofyseaandoeningen die allemaal hun eigen gevolgen kunnen hebben. Naast ziekte spelen ook andere factoren, zoals leefstijl, een rol. Op basis van dit artikel alleen kun je niet bepalen of je geschikt bent. Voor een advies dat helemaal is afgestemd op jouw specifieke situatie, kun je contact opnemen met de Transplantatiestichting of Sanquin. Beide instanties hebben hiervoor speciale informatielijnen.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk