Stappenplan: Ik heb een klacht. Wat nu?

Printen

Uit Hyponieuws 4, 2023

De meeste zorg gaat gelukkig gewoon goed. Toch kan er altijd iets misgaan. We hopen natuurlijk van niet. Maar zo toch, dan is het goed te weten waar je terecht kunt. Wat zijn de logische stappen? En waar moet je zorgaanbieder zich aan houden?

Iedereen maakt weleens een fout, ook zorgverleners. Zo kan er tijdens een operatie bijvoorbeeld altijd iets misgaan. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (zie kader) moet de zorgaanbieder dit dan ook aan jou laten weten en met je bespreken. Hiervan moet de hij verslag doen in je dossier.

Landelijk Meldpunt Zorg

Kom je er niet uit samen? Dan kun je terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. De mensen hier lossen je probleem niet op. Maar ze vertellen je wel op welke andere manieren je dit kunt doen. Ze beantwoorden je vragen en geven je praktische tips.

Ernstige klachten geeft het Landelijk Meldpunt Zorg door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meer weten? Of wil je contact opnemen met het meldpunt? Ga dan naar www.igj.nl > Meldpunt burger.

Hulp van klachtenfunctionaris

Het Landelijk Meldpunt Zorg zal je eerst wijzen op de gratis hulp van de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon van je zorgaanbieder. Je kunt deze stap ook zelf zetten. Dan hoef je niet eerst langs het Landelijk Meldpunt Zorg.

De klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon helpt tot een oplossing te komen waar jullie beiden tevreden over zijn. De persoon moet daarom onpartijdig en onafhankelijk zijn. Alle zorgaanbieders moeten zich aanmelden bij een klachtenfunctionaris.

De klacht moet je schriftelijk versturen. Vanaf dat moment moet de zorgaanbieder binnen 6 weken reageren, mogelijk met 1 maand verlenging. De klachtenfunctionaris werkt volgens een vaste aanpak en hoort beide partijen. Hij begeleidt jou als klager en geeft je voorlichting over het proces.

Geschilleninstantie

Biedt de hulp van de klachtenfunctionaris geen oplossing? Dan kan je terecht bij de geschilleninstantie van je zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder moet zich aanmelden bij een geschilleninstantie. Deze moet aan strenge eisen voldoen en erkend zijn door de minister van VWS.

Leg je een klacht voor aan de geschilleninstantie? Dan moet deze binnen 6 maanden een uitspraak doen. Beide partijen moeten zich aan die uitspraak houden. In sommige gevallen kan de geschilleninstantie bepalen dat de zorgverlener jou een schadevergoeding moet betalen. Deze schadevergoeding is maximaal € 25.000.

Tuchtcollege

Gaat je klacht over gedragingen die vallen onder de tuchtnormen (zie hieronder)? Dan kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit kan alleen als de zorgverlener geregistreerd staat in het BIG-register.
Met het indienen van je klacht start je een tuchtrechtelijke procedure. Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Dan kan een onafhankelijke tuchtklachtfunctionaris je hier gratis bij helpen.
Gaat het om een ernstige klacht? Dan beoordeelt het tuchtcollege of de zorgverlener een berisping of een waarschuwing krijgt. Of dat de zorgverlener (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen.
Let op, een tuchtklacht weegt zwaar. Denk dus goed na voordat je een klacht indient bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Wat valt onder de tuchtnormen?

Hieronder geven we een paar voorbeelden:

 • Verkeerde diagnose of behandeling
 • Afgifte van een onjuiste verklaring of rapport
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag
 • Onvoldoende informatie over de behandeling
 • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsoefenaar

Bron: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Iedereen moet goede zorg krijgen. Daarom heeft de overheid vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als je een klacht hebt over de zorg. Dit alles staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom is openheid over klachten nodig. Want zo kunnen zorgverleners hiervan leren. Daarom regelt de wet:\

 • dat een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk is
 • dat zorgmedewerkers veilig incidenten kunnen melden
 • dat de cliënt een sterkere positie krijgt
 • dat er een uitbreiding meldplicht voor zorgaanbieders is

Hierdoor staan patiënten sterker tegenover alle zorgaanbieders, zoals:

 • zorginstellingen
 • zelfstandige zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, huisartsen en zelfstandig werkende verpleegkundigen
 • bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 • aanbieders van cosmetische behandelingen (onder bepaalde voorwaarden)
 • aanbieders van alternatieve geneeswijzen

Bron: www.rijksoverheid.nl


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk