Wisselen van zorgverzekering: Waar moet je op letten? (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 4 – 2021

Sinds 2006 is er een nieuwe decembertraditie: het wisselen van zorgverzekering. Kun je met een hypofyseaandoening ook switchen? En als je wilt overstappen, waar moet je dan op letten?

Zo rond november/december publiceren zorgverzekeraars hun nieuwe polissen voor het volgende jaar. Hét moment waarop je ze kunt vergelijken om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering die past bij jouw situatie. Ook als je niet van plan bent om over te stappen, is het verstandig na te gaan of het nieuwe aanbod van je zorgverzekeraar nog steeds bij je past. Elk jaar verandert er namelijk wel iets in je zorgverzekering.

Kún je overstappen?

Durf jij niet over te stappen, omdat je denkt dat een andere verzekeraar je niet accepteert vanwege je hypofyseaandoening? Dan heb je het gelukkig mis. Een zorgverzekeraar moet je namelijk verplicht accepteren voor de basisverzekering. De enige uitzondering is wanneer je een betalingsachterstand hebt bij je zorgverzekeraar. Voor aanvullende zorgverzekeringen mogen zorgverzekeraars wel toegangsvoorwaarden stellen. Dat doen ze alleen bij zeer uitgebreide pakketten en pakketten met dure tandheelkundige zorg.

Vergoeding medicijnen

De hoofdreden om over te stappen, is een goedkopere polis. Maar vergoedt de nieuwe zorgverzekering wel de medicijnen die je gebruikt? De basisverzekering vergoedt namelijk alleen geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl staat per middel (werkzame stof) of het wordt vergoed en of er een eigen risico of eigen bijdrage geldt (zie kader). Stap je niet over? Check dan ook even of je zorgverzekeraar dit niet alsnog aanpast voor het nieuwe jaar.

Vergoedt de verzekering al je medicijn(merk)en? Dan geeft dit helaas nog altijd geen zekerheid voor medicijnen die vallen onder het preferentiebeleid (zie kader). Voor die medicijnen geldt dat je elke drie maanden een ander merk mag krijgen. Dus krijg je in december te horen dat jouw merk wordt vergoed? Dan kan het voorkomen dat je in april ineens alsnog een ander merk krijgt.

Andere aandachtspunten

Daarnaast zijn andere vergoedingen soms ook van belang, afhankelijk van jouw situatie. Zo dekt de basisverzekering maar beperkt fysiotherapie voor volwassenen. Ga dus na of je daarvoor een aanvullende zorgverzekering nodig hebt. Maar denk ook aan een geplande operatie, gecombineerde leefstijl interventie, het bezoeken van een (medisch) psycholoog of een diëtiste.

Houd ook in je achterhoofd dat je medicijnen altijd van je eigen risico afgaan. Met een hypofyseaandoening is het dus sowieso niet verstandig dit risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Gelukkig bieden de meeste verzekeraars de optie op het eigen risico van 385 euro gespreid te betalen, vaak in 10 termijnen van 38,50 euro. Informeer hiernaar bij je (beoogde) verzekeraar.

Meerkosten

Sinds de afschaffing van de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kun je geen compensatie meer ontvangen van het CAK. Sommige gemeentes hebben als alternatief compensatieregelingen voor extra ziektekosten. Zo is er de tegemoetkoming aannemelijke meerkosten (Meerkostenregeling), bedoeld ter ondersteuning van mensen die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of beperking en die vallen in de categorie met de laagste inkomens. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Machtigingen

Heb je bij je huidige zorgverzekeraar een machtiging (toestemming) voor bepaalde zorg lopen, bijvoorbeeld voor medicijnen, een hulpmiddel, fysiotherapie of een andere voor jou geldende toestemming van je verzekeraar? Dan mag je die meenemen. Zodra deze machtiging afloopt, mag je nieuwe zorgverzekeraar deze wel opnieuw beoordelen vanuit zijn eigen beleid. Vraag dus wel eerst na hoe het bij de nieuwe verzekeraar is geregeld. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Eigen bijdrage

Sommige geneesmiddelen kennen een eigen bijdrage. Dit is het bedrag dat een geneesmiddel méér kost dan de hoogste prijs in het GVS. Voor 2022 is de maximum eigen bijdrage vastgesteld op 250 euro. Dat komt dus boven op het eigen risico van 385 euro. Sommige farmaceuten betalen je deze eigen bijdrage terug. De voor ons relevante geneesmiddelen zijn Acecort 1 mg en Plenadren 20 en 5 mg. Zie voor meer informatie www.terugbetaalregeling.nl en www.medicijnkosten.nl.

Wat is preferentiebeleid?

Zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid voor bepaalde medicijnen. Dit preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof en dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Zorgverzekeraars die in 2021 géén preferentiebeleid hanteerden, zijn bijvoorbeeld: ONVZ, PNO Ziektekosten en VVAA. Maar controleer of dit in 2022 nog steeds zo is.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk