Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe zit het nu? (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 4 – 2022

Als chronisch zieke wil je het liefst zelfstandig blijven functioneren. Lukt dat niet zonder hulp of aanpassingen? Dan kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor ondersteuning. Bij wie klop je daarvoor aan? En hoe werkt dat dan?

Vijftien jaar geleden werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Het uitgangspunt van de Wmo is ondersteuning bieden zodat mensen kunnen ‘meedoen’. Iedereen moet de gelegenheid hebben zelfstandig te kunnen functioneren en aan de maatschappij deel te nemen, ook met een beperking.

Ondersteuningsplan

Het is de taak van de gemeenten om de Wmo uit te voeren. Daarvoor ontvangen zij een budget van de Rijksoverheid. Zij beslissen zelf voor een belangrijk deel waar zij dit budget aan besteden. De gemeenteraad is wel verplicht een plan op te stellen, waarin staat welke maatschappelijke ondersteuning zij biedt. De voorzieningen kunnen dus per gemeente verschillen.

De eigen verantwoordelijkheid van de burger speelt een grote rol. Heb je een lichamelijke of geestelijke beperking? Dan word je geacht eerst te kijken of je eigen sociale netwerk hulp kan bieden. Is dat niet mogelijk? Dan kun je ondersteuning krijgen vanuit de Wmo.

Wmo-loket

Wil je een beroep doen op de Wmo? Dan kun je dat melden bij het gemeentelijke Wmo-loket, dat vaak bereikbaar is via de website van de gemeente, telefonisch of door een bezoek aan het gemeentehuis. Als je een melding doet, is het nog niet meteen nodig aan te geven welke problemen je ondervindt.

De gemeente moet vervolgens binnen zes weken een onderzoek doen. Een Wmo-consulent plant daarvoor waarschijnlijk een afspraak met je in voor het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’. Je hebt het recht je bij te laten staan door een cliëntondersteuner.

Keukentafelgesprek

De bedoeling van dit keukentafelgesprek is om duidelijkheid te krijgen over de problematiek en de mogelijke oplossing(en), eventueel met ondersteuning vanuit de Wmo. Er wordt ook gekeken naar wat je nog wél kan. De consulent kan een positief advies geven, waarna je een aanvraag voor eventuele voorzieningen kunt doen. Het is ook mogelijk dat de consulent het nodig vindt om medisch advies in te winnen.

De gemeente heeft daarna twee weken de tijd om te beslissen over de aanvraag. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Als je hulp vanuit de Wmo ontvangt, betaal je een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand per huishouden. Je inkomen en spaargeld tellen bij de berekening niet mee. In een aantal situaties wordt er geen bijdrage gerekend.

Voorbeelden

Huishoudelijke hulp is een voorbeeld van een Wmo-voorziening. Denk hierbij aan licht (afwassen en stoffen) en/of zwaar huishoudelijk werk (bijvoorbeeld dweilen en stofzuigen). Het zorgt ervoor dat het huis schoon en leefbaar is en stelt je zo in staat je dagelijkse taken te verrichten.

Ook de scootmobiel kan onder de Wmo vallen, bijvoorbeeld als je niet in staat bent om gebruik te maken van ander vervoer. Zo kun je toch zelfstandig naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Heb je een beperking waardoor je problemen in huis ondervindt? Dan kunnen er woonaanpassingen worden aangebracht, zoals een verlaagd aanrecht of een wijziging in de badkamer.

Waar kun je terecht?

Wil je weten waar je in jouw gemeente terecht kunt voor een onafhankelijke cliëntondersteuner? Scan dan de QR-code hieronder.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk