Levothyroxine kun je ook ’s avonds innemen (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 1 – 2021

In de bijsluiter van alle merken levothyroxine staat: ‘u moet dit middel één keer per dag innemen op een lege maag (minimaal) een half uur voor het ontbijt’. De werkzame stof wordt namelijk beter opgenomen op een lege maag. Maar kun je het middel ook ’s avonds innemen?

De American Thyroid Association adviseert in de richtlijn voor hypothyreoïdie om levothyroxine consequent zestig minuten voor het ontbijt in te nemen óf ’s avonds voor het naar bed gaan (minimaal drie uur na de laatste maaltijd). Onderzoekers uit China bekeken aan de hand van gepubliceerde studies of er een verschil is in effect op bloedwaarden tussen inname voor het ontbijt of ‘s avonds. Zij namen alleen studies mee waarbij de deelnemers levothyroxine in tabletvorm gebruikten, studies met levothyroxine in capsules of in vloeibare vorm dus niet.

Effect op TSH, FT4 en FT3

In de samengevoegde resultaten van de tien studies vonden zij in de FT4-bloedwaarden een significante toename bij inname van levothyroxine ’s avonds. De bloedwaarden voor TSH en FT3 lieten geen significant verschil zien tussen inname ‘s ochtends of ’s avonds. ‘Maar ook deze bloedwaarden lijken een lichte voorkeur te geven voor avondinname’, schrijven de onderzoekers.

De opzet van de studies verschilt wel. Er zit een flinke variatie in de leeftijd van de deelnemers: van kinderen en volwassenen tot ouderen. Ook de tijd tussen levothyroxine-inname ‘s ochtends en het ontbijt varieert, evenals de tijd tussen inname voor het slapen gaan en de avondmaaltijd. Bovendien is het tijdsverschil tussen bloedafname en inname van levothyroxine onbekend.

Geen duidelijke voorkeur

De onderzoeken tonen geen duidelijke voorkeur voor een bepaald innamemoment van levothyroxine. Je kunt het dus zowel ’s ochtends als ’s avonds innemen. Wel is algemeen bekend dat inname met water op een lege maag de opname van de werkzame stof levothyroxine verbetert. Een lege maag betekent ook geen dranken als koffie, vruchtensappen en melk, en geen supplementen of (sommige) medicijnen. In de eerste twee uur na inname van levothyroxine wordt namelijk 60 tot 80 procent opgenomen in het maag-darmkanaal. Bedenk dat nooit 100 procent wordt opgenomen.

De stelling ‘levothyroxine kun je ook ’s avonds in nemen’ is dus juist. Kies wel consequent voor omstandigheden en een tijdstip die passen bij jouw levensstijl, zodat je een stabiele instelling bereikt.

 

Bronnen:
1 Jonklaas J, et al. Guidelines for treatment of hypothyroidism. Thyroid 2014; 24: 1670-1751
2 Pang X, Pu T, Xu L, Sun R. Effect of l-thyroxine administration before breakfast vs at bedtime on hypothyroidism. A meta-analysis. Clin. Endocrinol. 2020; feb 5 [Epub ahead of print]
3 www.medscape.com/viewarticle/910537_print


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk