Stelling: Levothyroxine kun je ook ’s avonds innemen (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 3 – 2022

In de bijsluiter van alle merken levothyroxine staat: ‘u moet dit middel één keer per dag innemen op een lege maag (minimaal) een half uur voor het ontbijt’. Toch kun je het ook ’s avonds innemen. Hoe zit dat?

De American Thyroid Association (1) adviseert om levothyroxine consequent ofwel zestig minuten voor het ontbijt in te nemen ofwel ’s avonds voor het naar bed gaan (minimaal drie uur na de laatste maaltijd). Een groep onderzoekers uit China (2) onderzocht aan de hand van gepubliceerde studies of inname voor het ontbijt of ‘s avonds van invloed is op de bloedwaarden. Zij bekeken tien studies uitgevoerd tussen 2001 en 2018 in zeven landen, waaronder Nederland. De onderzoekers namen alleen studies mee waarbij de deelnemers levothyroxine in tabletvorm gebruikten, dus niet in vloeibare vorm of in capsules.

Effect op TSH, FT4 en FT3

In de samengevoegde resultaten van de tien studies vonden zij geen belangrijk verschil in de bloedwaarden van TSH en FT3 tussen inname van levothyroxine ‘s ochtends of ’s avonds. De bloedwaarden voor FT4 lieten wel een belangrijke toename zien in de groep die ’s avonds levothyroxine nam. Verder schrijven de onderzoekers dat – hoewel er geen belangrijk verschil was tussen de TSH- en FT3-bloedwaarden – de bloedwaarden toch een lichte voorkeur lijken te geven voor avondinname.

De opzet van de studies verschilt wel. De leeftijd van de deelnemers varieert flink, van kinderen en volwassenen tot ouderen. Ook de tijd tussen levothyroxine-inname ’s ochtends en het ontbijt varieert van onbekend tot een half uur of een uur. De tijd tussen inname voor het slapen gaan en de avondmaaltijd varieert van onbekend tot twee uur en drie uur. Bovendien is het tijdsverschil tussen bloedafname en inname van levothyroxine onbekend.

Geen duidelijke voorkeur

De onderzoeken tonen geen duidelijke voorkeur voor inname van levothyroxine ‘s ochtends of ’s avonds. Wel is algemeen bekend dat inname met water op een lege maag de opname van de werkzame stof levothyroxine verbetert. Een lege maag betekent ook geen dranken als koffie, vruchtensappen en melk, en geen supplementen of (sommige) medicijnen. In de eerste twee uur na inname van levothyroxine wordt 60 tot 80 procent opgenomen in het maag-darmkanaal. Bedenk dat nooit 100 procent wordt opgenomen.

Conclusie

De stelling ‘Levothyroxine kun je ook ’s avonds innemen’ is dus juist. Het belangrijkste is dat je consequent kiest voor omstandigheden en een tijdstip die passen bij jouw levensstijl, zodat je een stabiele instelling bereikt.

 

Bronnen:
(1) Jonklaas J, et al. Guidelines for treatment of hypothyroidism. Thyroid 2014; 24: 1670-1751
(2) Pang X, Pu T, Xu L, Sun R. Effect of l-thyroxine administration before breakfast vs at bedtime on hypothyroidism. A meta-analysis. Clin. Endocrinol. 2020; feb 5 [Epub ahead of print]
(3) www.medscape.com/viewarticle/910537_print


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk