Bijwerkingen door verpakkingswijze levothyroxine (PDF)

Printen

In december 2013 is de verpakking van het geneesmiddel Thyrax® (levothyroxine) gewijzigd van bruine glazen potjes naar een aluminium stripverpakking. De fabrikant geeft aan dat de samenstelling van het product niet is gewijzigd.

Na deze wijziging zijn er meldingen ontvangen door Bijwerkingencentrum Lareb waarin klachten die passen bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) worden gemeld die optraden na wisseling van het glazen potje naar de stripverpakking. In het najaar van 2014 signaleert Lareb dat na de verpakkingswijziging bijwerkingen kunnen optreden die gerelateerd zijn aan hyperthyreoïdie, en informeert het College ter Beoordeling Genees- middelen (CBG) hierover. Zonder de meldingen van patiënten was deze signalering er niet gekomen. Op verzoek van het CBG heeft de fabrikant, in een brief, artsen en apothekers geattendeerd op de mogelijke stijging van de dosering levothyroxine die kan ontstaan nadat een patiënt overgaat van de flesjes naar de stripverpakking. Apothekers werden erop gewezen patiënten met genoemde klachten door te verwijzen naar hun arts. Artsen werden erop gewezen adequate laboratorium monitoring toe te passen en indien nodig de dosis aan te passen.

Het rapport dat Bijwerkingencentrum Lareb over deze wisseling van verpakkingswijze maakte, kun je via deze PDF raadplegen:

Rapport_Thyrax_juli_2015

Wat leren we hiervan?

We leren hiervan dat de verpakkingswijze van medicatie dus van grote invloed kan zijn op de werking van de medicatie. In het geval van levothyroxine is het dus belangrijk om de tabletten in de blister te laten zitten, totdat je ze gebruikt.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk