Optimaal instellen op levothyroxine (link)

Optimaal instellen op schildklierhormoon (levothyroxine) bij een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) is maatwerk. Het doel is te komen tot een zo optimaal mogelijke dosering. En daarmee zo min mogelijk klachten en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Tenslotte is dat het doel en niet alleen ‘goede bloedwaarden’.

Inzicht in het proces van instellen kan je helpen om te komen tot een voor jou beste dosering. Kennis en inzicht kan je ook helpen bij de voorbereiding en het gesprek met de behandelaar. Zo kun je samen tot een beter resultaat komen.

Op de site van Schildklier Organisaties Nederland vind je een uitgebreid dossier over goed instellen op levothyroxine.

Er is ook een folder gemaakt over optimaal instellen.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk