Aan ’t werk met een chronische ziekte: praktische tips (artikel)

Printen

Hyponieuws 2018

Als je een chronische aandoening hebt en je werkt daarbij geheel of gedeeltelijk is het verstandig om je zaken goed te regelen. Bereid je in tijden dat alles goed gaat voor op eventuele problemen en moeilijke situaties. Vraag jezelf af wat je kan doen als het minder goed gaat met jouw gezondheid en je functioneren daardoor in gevaar komt. Wat kun je doen als voorbereiding?

Arbodienst

Als de bedrijfsarts niet op de hoogte is van jouw situatie, vraag dan een gesprek aan en stel de arts op de hoogte van jouw aandoening en hoe je er mee omgaat.

Werkgever

Als de werkgever niet op de hoogte is, vertel dan over jouw situatie aan de leidinggevende en de afdeling personeelszaken. Neem schriftelijke informatie over de aandoening mee.

Eigen functioneren

  • Wees je altijd bewust dat je een chronische aandoening hebt, die jouw functioneren op het werk kan beïnvloeden. Blijf alert op het eigen functioneren. Vraag je regelmatig af of je nog wel goed voelt, of je goed functioneert en of je werkgever het daarmee eens is.
  • Spreek hierover ook eens met een vertrouwde collega. Soms merk je zelf niet dat je eigenlijk heel langzaam achteruit gaat en het werken moeizamer gaat. Vraag de collega of deze hier een beetje op wil letten en, als het inderdaad zo is, dat tegen je wil zeggen.
  • Iedereen krijgt meer klachten bij het ouder worden. Dat geldt ook voor mensen met een chronische aandoening. Het is van belang om hier extra alert op te zijn.
  • Het is altijd belangrijk om te weten of de werkgever tevreden over je is, maar in geval van chronische ziekte is dat nog belangrijker. Je kunt beter het wel weten dan niet, wanneer je werkgever niet tevreden is, want dan kun je nog iets aan doen.
  • Als je niet goed functioneert, vraag je dan af of dit aan jouw chronische aandoening ligt of aan iets anders. Ligt het aan je aandoening, overleg dan met de bedrijfsarts. Als er iets anders aan de hand is, pak de problemen aan. Psychologen, maatschappelijk werkers, (job)coaches enz. kunnen hulp bieden. Wacht niet tot je werkgever ziet dat je niet goed functioneert en zelf maatregelen neemt.

Van werkgever veranderen

Voor iemand met een chronische aandoening is het lastig om van werkgever te veranderen. Bedenk tevoren wat dit allemaal in jouw situatie met zich meebrengt. Beoordeel of je eventueel de stress van een nieuwe baan aankunt. Probeer voor jezelf de risico’s daarbij op een rij te krijgen. Voor iedereen die van baan gaat veranderen, is het een risico een vast dienstverband in te leveren voor een (in eerste instantie tijdelijk) dienstverband. Kun jij je dit risico permitteren?

Bedenk van tevoren uitgebreid wat je gaat vertellen over jouw aandoening aan je nieuwe werkgever. Vraag hierover eventueel advies.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk