Afgekeurd zijn en vrijwilligerswerk (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 2 – 2014

De regels van SoZaWe
Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering

Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kan uw uitkeringsinstantie u misschien ontheffing van de sollicitatieplicht geven.

Betaald werk en vrijwilligerswerk

Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk

Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van uw uitkering af.

Onkostenvergoeding

Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een onkostenvergoeding. Vraag aan de instantie waarvan u uw uitkering krijgt, of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u meer informate geven.

Lees op de site van het UWV meer over vrijwilligerswerk.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk