Goed voorbereid op gesprek bij de bedrijfsarts (artikel)

Printen

Hyponieuws 2018

Moet je naar de bedrijfsarts? Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Houd een dagboek bij waarin je alles wat je in verband met de ziekte meemaakt noteert, zoals onder andere bezoekdata van artsen, de gemaakte afspraken, welke medicijnen enz.

 • Maak een kort verslag van ieder artsenbezoek.
 • Maak een lijst van al je klachten en symptomen.
 • Maak een lijst van je medicijngebruik.
 • Verzamel schriftelijke gegevens over de bloed- en andere onderzoeken.
 • Verzamel alle informatie van officiële instanties over de ziekte.
 • Stel een map samen met alle documentatie over je aandoening.

Eigen arbeidsongeschiktheidsadministratie

Noteer de naam van de bedrijfsarts. Noteer de gemaakte afspraken. Maak van ieder gesprek een kort verslag. Maak ook een map met alle officiële correspondentie.

Als je (nog) geen administratie hiervoor hebt

Het is nooit te laat om een dergelijke administratie te beginnen. Vraag een kopie van het dossier bij de specialist. Vraag in het vervolg steeds van alle bloeduitslagen of andere onderzoeken een kopie voor jezelf.

Zorg voor goede, schriftelijke informatie voor de bedrijfsarts

Neem schriftelijke informatie mee voor de arts. Dit kan bijvoorbeeld een brochure van de Nederlandse Hypofyse Stichting zijn of informatie van het ziekenhuis.

Het gesprek met de bedrijfsarts

 • Zorg dat je alle benodigde informatie bij je hebt. Bedenk van tevoren wat je gaat vertellen over wat er medisch gezien met jou aan de hand is. Schrijf in het kort op welke aandoening je hebt, wat deze hypofyseaandoening voor effect heeft op het menselijk lichaam en hoe jij je voelt wat betreft energie, kracht en concentratievermogen. Leer dit zo veel mogelijk uit je hoofd. Dit verhaal kun je ook in andere situaties gebruiken als mensen vragen wat er met je aan de hand is. Mocht je je onzeker voelen, neem dan een vertrouwde persoon mee. Deze heeft als taak om goed te luisteren naar wat de arts zegt en eventueel aantekeningen te maken.
 • Vertel eerlijk wat er aan de hand is. Overdrijf niet, maar maak de situatie zeker niet minder ernstig dan deze is. Doe niet alsof het allemaal wel meevalt. Neem jezelf serieus.
 • Geef tijdens het gesprek duidelijk aan wat je wel en niet kunt. Vertel hoe jouw dagindeling er uit ziet.
 • Pas ook je uiterlijk aan de situatie aan! Je hoeft er niet uit te zien als iemand die doodziek is, maar een uiterlijk alsof je net terug bent van een zonvakantie in Spanje is voor niemand geloofwaardig.
 • Vertel over je eigen plannen en activiteiten die moeten zorgen voor verbetering van de situatie.
 • Laat het merken als je het moeilijk vindt met je ziekte om te gaan. Vraag of de arts suggesties heeft en of er nog mogelijkheden voor hulp zijn, zoals een psycholoog.

Als je verhaal niet over komt

Als je het idee hebt dat de bedrijfsarts je (medische) verhaal niet begrijpt of dat het gesprek helemaal de verkeerde kant opgaat, vraag dan of hij/zij contact op wil nemen met je huisarts of behandelend specialist. Wil hij/zij zelf geen contact opnemen, vraag dan om een brief van de behandelende specialist en stuur die na. Daar kan bijvoorbeeld in staan wat er met je aan de hand is, welke behandelingen er uitgevoerd worden, wat jouw arbeidsmogelijkheden op dit moment zijn, hoe jouw belastbaarheid is, de belastbaarheid in het algemeen van hypofysepatiënten, de vooruitzichten voor de toekomst enz. Vraag aan de specialist of de bedrijfsarts voor toelichting mag bellen.

Als je een arbeidsadvies krijgt waarvan je denkt dat je het niet kunt nakomen.

Vraag om uitleg waarom de arts dat wil gaan proberen. Volg de adviezen van de bedrijfsarts op, ook al denk je zelf dat het weinig zin heeft. Laat zien dat je het wilt proberen. Rapporteer als het niet gaat en waarom niet.

Een voorbeeld

De bedrijfsarts wil dat je een paar uur gaat werken. Ga er heen en probeer het. Laat, als het niet lukt, zien aan je chef en de collega’s dat het niet gaat. Probeer je niet groot te houden. Schaam je niet als je fouten maakt. Maak duidelijk dat je het niet kunt!  Zorg ervoor dat ze achter je staan. Meld je weer ziek bij Personeelszaken. Vertel ook daar dat je het hebt geprobeerd en dat het je niet lukt. Zorg ervoor dat ook zij achter je staan. Maak meteen een nieuwe afspraak met de bedrijfsarts. Vertel wat er is gebeurd, wat er wel en niet goed ging.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk