Werken met een chronische aandoening (artikel)

Printen

Hyponieuws 2018

Werken met een hypofyseaandoening kan heel lastig zijn. Bij iedere patiënt verloopt het proces van ziekte en arbeids(on)geschiktheid weer anders. Sommige patiënten kunnen na een periode van arbeidsongeschiktheid weer geheel of gedeeltelijk aan het werk in hun oude functie. Anderen moeten een andere, meestal lager betaalde functie, accepteren of een nieuwe baan zoeken die beter bij hun nieuwe situatie past. Hoe ga ik om met mijn aandoening? Kan ik nog wel werken en mijn eigen inkomen verdienen? Een vraag die alle mensen met een hypofysaire aandoening zich op een zeker moment gaan stellen.

Wanneer je tijdens het ziekteproces gaat beseffen dat je misschien niet meer, of niet meer zoals je gewend was, aan het arbeidsproces zal kunnen deelnemen, komt er veel op je af, ook veel onzekerheid. Leren leven en werken met een aandoening is voor de meeste mensen een grote opgave. De regie zoveel mogelijk in eigen handen houden en actief omgaan met de situatie kunnen helpen om hiermee om te gaan. Houd het hoofd koel. Zoek naar informatie, verdiep je in de verschillende onderwerpen en zoek eventueel hulp en ondersteuning.

Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid

Besef dat het bij het inkomen bij arbeidsongeschiktheid uiteindelijk om een verzekeringskwestie gaat.

Het maatschappelijk uitgangspunt is werken en een inkomen verdienen. Iedereen die op een of andere manier kan werken, is in principe verplicht om te dat doen, ook als er een ziekte geconstateerd is. Uiteraard is niet iedereen is het hier mee eens. Maar besef dat de werkwijzen van alle organisaties op dit gebied en alle regelingen op deze uitgangspunten zijn gebaseerd.

Bedrijfsartsen hebben de taak te beoordelen of iemand wel of niet arbeidsongeschikt is. Zij moeten er voor zorgen dat arbeidsongeschikten, zodra zij weer arbeidsgeschikt zijn, weer aan het werk gaan.

Keuringsartsen hebben de taak om te beoordelen of een claim van een arbeidsongeschikte persoon gerechtvaardigd is, waarna de verzekering tot uitbetaling over kan gaan. Bij deze beoordeling betrekken zij andere (medische) deskundigen. Weet dat deze artsen niet kijken naar wat je niet kunt maar naar wat je nog wel kunt!

Actief informatie verzamelen

Om de regie in eigen handen te kunnen nemen is veel informatie nodig. Niet alleen over de ziekte zelf, maar ook over de organisaties en de regelingen waar je mee te maken krijgt. Weet wat de rechten en plichten van een werknemer of zelfstandige zijn bij arbeidsongeschiktheid en houd je daar aan. Zowel bedrijven als de uitkeringsorganisatie hebben hier eigen regels en voorschriften voor. Zorg dat je weet hoe in jouw geval de vork in de steel zit, zodat je een goed geïnformeerde gesprekspartner bent, wanneer je ergens moet verschijnen.

Actief plannen maken

Het doel van het maken en uitvoeren van plannen voor de toekomst is te laten zien aan de werkgever, bedrijfsarts en keuringsarts dat je ook zelf werkt aan het verbeteren van je arbeidsgeschiktheid. Dat is in je voordeel, mocht het tot een uitkeringssituatie komen.

Kijk ook naar je eigen prioriteiten. Gezondheid, werken en alles wat daar mee te maken heeft moeten nu op de eerste plaats komen. Niet iedereen zal het hier mee eens zijn, maar de meeste bedrijfsartsen hebben dit standpunt wel en daarom moet je er rekening mee houden.

Bouw vrijetijdsactiviteiten in ieder geval voorlopig, af. Het past niet in het beeld wat artsen hebben van een arbeidsongeschikte om hobby’s en vrijwilligerswerk gewoon door te laten gaan in een periode van arbeidsongeschiktheid. Ga zelf actief om met je gezondheidsprobleem. Werk, als dat kan, aan verbetering van je algemene conditie. Vertel over wat je zelf allemaal doet aan bedrijfsarts en keuringsarts.

Actief omgaan met deskundigen zoals de arts van de Arbodienst

Je moet laten zien dat het jouw bedoeling is om weer terug te keren in het arbeidsproces.

Werk samen met de deskundigen, werk niet tegen. Volg hun adviezen op. Vertel later wat wel of niet gelukt is. Ga uit van een zakelijke en vriendelijke benadering. Probeer zoveel mogelijk emoties te vermijden. Ga uit van goede bedoelingen tot het tegendeel bewezen is. Werkgevers, bedrijfsartsen en uitkeringsartsen zijn er niet op uit om mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering door de neus te boren. Het is hun taak om de wet uit te voeren en mede te zorgen dat de betrokkene weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat. Dit betekent echter niet dat je niet kritisch mag zijn.

Actief contact houden met de werkgever

Ook hier is het de bedoeling dat je laat zien dat je je werk wilt behouden. Houd actief contact met de organisatie waar je werkt. Wacht niet af totdat zij op bezoek komen of bellen. Informeer de collega’s en de leidinggevende regelmatig. Ga er zelf regelmatig naar toe en toon belangstelling naar het bedrijf en de collega’s. Vertel wat je aan het doen bent om je gezondheid te verbeteren. Denk ook hier weer aan je uiterlijk! Als ze denken dat jij vast niet zo heel erg ziek bent omdat je er zo goed uitziet, vertel dan iets over de belangrijkste klachten waar je last van hebt. Of neem, als je de volgende keer weer gaat, schriftelijke informatie mee over de ziekte.

Actief omgaan met terugkeer naar het werk

Hier is het doel te laten zien dat je serieus werk maakt van de terugkeer naar werk. Denk zelf ook mee over wat er moet gebeuren. Is er een aanpassing nodig? Minder werken in dezelfde functie? Een andere functie? Het werken makkelijker maken door vervoer te regelen? Het kan van alles zijn. Als je zelf meedenkt en meewerkt, kan er makkelijker een oplossing worden gevonden waar jij tevreden mee kunt zijn.

Wees je er van tevoren van bewust dat je je misschien zult moeten aanpassen. Bijvoorbeeld, een functie op een lager niveau moeten accepteren is voor de meeste mensen erg moeilijk. Als je er al een beetje op voorbereid bent, wordt het minder erg.

Werk niet op je eigen houtje aan je terugkeer naar het werk. Het is een zaak van jou, de bedrijfsarts en de werkgever. Het komt voor dat mensen zelf besluiten om minder te gaan werken omdat ze hun werk niet meer aankunnen. Ze gaan bijvoorbeeld een dag per week minder werken en nemen de achteruitgang in inkomen voor lief. Mocht het later alsnog tot een afkeuring komen, dan wordt die gebaseerd op het laatst verdiende loon. En dat is toch wel heel sneu. Dus houd daar rekening mee.

Heb je vragen?

Je kunt altijd contact opnemen met onze helpdesk Arbeid: helpdesk.arbeid@hypofyse.nl


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk