Prolactinoom

Printen

Een prolactinoom is een hormoonproducerend gezwel aan de hypofyse dat prolactine aanmaakt.

Wat is een prolactinoom?

Doordat het gezwel prolactine aanmaakt, gaat het prolactinegehalte in het bloed omhoog. Op de hypofyse bevinden zich een heleboel hormoonproducerende cellen, die elk een ander hormoon aansturen. Soms kan zo’n groepje cellen gaan groeien. Als dat prolactineproducerende cellen zijn, heet zo’n tumor een prolactinoom.

Hormoonas prolactine

Prolactinoom is de meest voorkomende hypofysetumor

Het prolactinoom is de meest voorkomende van alle hormoonproducerende hypofysetumoren.  Prolactine wordt vaak het melkvormend hormoon genoemdEen van de voornaamste functies van dit hormoon is het stimuleren van de melkafgifte door de borsten na de bevalling. Prolactinomen komen bij zowel mannen als vrouwen voor, maar veel vaker bij vrouwen dan bij mannen. Een enkele keer komt een prolactinoom ook bij kinderen voor.

Hoewel een prolactinoom de meest voorkomende hypofyseaandoening is, is deze wel zeldzaam. Geschat wordt dat op een miljoen mensen ongeveer honderd mensen een prolactinoom hebben. Zeventig procent daarvan is vrouw. Een prolactinoom kan het leven van de patiënt in grote mate beïnvloeden. Het is vrijwel altijd goedaardig en verspreidt zich niet door het lichaam. Een prolactinoom geeft geen verhoogd risico op borstkanker. 

Microprolactinoom en macroprolactinoom

Er zijn twee soorten prolactinomen: het microprolactinoom (doorsnede minder dan een centimeter) en het macroprolactinoom (doorsnede meer dan een centimeter). Bij vrouwen komt het microprolactinoom het meeste voor. Mannen hebben vaker een macroprolactinoom. De grootte van het gezwel maakt geen verschil voor de resultaten van behandeling met medicatie.

Andere oorzaken van een verhoogde prolactinespiegel

Een verhoogde prolactinespiegel betekent niet per definitie dat er sprake is van een prolactinoom. Er kunnen ook andere oorzaken zijn:  

  • Bij zwangerschap stijgt de prolactinespiegel in het bloed. Dit is normaal en hoort bij de zwangerschap. 
  • Bepaalde medicamenten – vooral middelen tegen misselijkheid, sommige kalmerende middelen, sommige antidepressiva, bloeddrukverlagende medicijnen en diverse andere middelen – kunnen een prolactinestijging veroorzaken. 
  • Hypofysetumoren die te veel groeihormoon aanmaken (acromegaliekunnen ook prolactine afgeven.  
  • Een andere mogelijke oorzaak is een te trage werking van de schildklier.  

Stelt je arts vast dat deze oorzaken niet in het spel zijn? Dan is er mogelijk sprake van een prolactinoom. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk